onsdag 17 februari 2016

Filmrallydagarna v5

Under vecka 5 genomförde alla 7:or på Augustenborgsskolan en heldag där de fick grundläggande teori om bildutsnitt från filmpedagogen Tobias Olsson, skriva ett storyboard utifrån temat normer och värden. Därefter gav sig varje grupp i klassen ut och filmade med iPads för att i slutet av dagen klippa ihop filmen i iMovie för att sedan presentera sin färdiga film, Det var roliga, fartfyllda dagar och eleverna arbetade intensivt för att kunna bli klara med filmerna. Bra jobbat!

Innan filmrallydagarna hade eleverna även varit på Panora där Tobias gick igenom hur en berättelse i en film kan vara uppbyggd med hjälp av treakts strukturen.

Filmrallydagen är en del av ett samarbete mellan skolor i område Söder i Malmö Stad och filmpedagoger ifrån Barnkulturenheten. Tanken är även att skapa inspiration inför framtida projekt och elevarbeten där film kan användas som ett digitalt verktyg för att redovisa kunskaper och förmågor inom olika ämnesområden och läroplanen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar